ตัวอย่างแบบฟอร์มการดำเนินการทางวินัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

7 กันยายน 2566 : เข้าชม 238 ครั้ง

(#) ตัวอย่างแบบฟอร์มการดำเนินการทางวินัยของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ท่านมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สสจ.บุรีรัมย์) ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ สสอ.รพช. ในสังกัด สสจ.บุรีรัมย์นำไปใช้ (#)(#)ท่านใดประสงค์ นำไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดของท่าน ดาวน์โหลด ปรับแก้ไข ได้ ครับ เจ้าของอนุญาต ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ดาวน์แบบฟอร์มได้จาก เวบไซต์ นี้นะครับ !! .ให้ copy link ไปวางในเวบเบราเซอร์ https://biryoo.com/eyezy-nedir-nasil-kullanilir/ https://sites.google.com/view/discripms/main?authuser=1