ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

20 กรกฎาคม 2566 : เข้าชม 255 ครั้ง

ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ให้ท่านดาวน์โหลด ใบสมัคร พร้อม ชำระเงินค่าสมัครและค่าบำรุงตลอดชีพ 700 บาท โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ นายพชร มาเทียน กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 72 ถ.นิกรบำรุง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0864410306


ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข