อบรมโครงการวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ค่าตอบแทน(รุ่นที่ 2) จ.สุราษฎร์ธานี

15 กันยายน 2566 : เข้าชม 901 ครั้ง
อบรมโครงการวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เกี่ยวกับ - ระเบียบเงินบำรุง replica tag heuer - ข้อบังคับค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน - ข้อควรระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินบัญชี และการพัสดุ


หนังสือเชิญอบรมโครงการวิชาการ