นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 11
  • ส่วนราชการ : สสจ.สุราษฎร์ธานี
  • จังหวัด : สุราษฎร์ธานี