นายนัฐพร ทัพชัยยุทธ

นิติกร

  • เขต : 11
  • ส่วนราชการ : รพ.เกาะสมุย
  • จังหวัด : สุราษฎร์ธานี