นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 11
  • ส่วนราชการ : สสจ.ชุมพร
  • จังหวัด : ชุมพร