นางจารุณี ภักดีโต

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 3
  • ส่วนราชการ : สสจ.พิจิตร
  • จังหวัด : พิจิตร