นายคเนศ วงษา

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 10
  • ส่วนราชการ : เขตสุขภาพที่ 10
  • จังหวัด : อุบลราชธานี