นายกิตติ ใจสมุทร

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 12
  • ส่วนราชการ : สสจ.ปัตตานี
  • จังหวัด : ปัตตานี