ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์

  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2
  • จังหวัด : พิษณุโลก