นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศล

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 8
  • ส่วนราชการ : สสจ.นครพนม
  • จังหวัด : นครพนม