นายระวี แววศรี

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 10
  • ส่วนราชการ : สสจ.อุบลราชธานี
  • จังหวัด : อุบลราชธานี