นายสมชาย พริกเล็ก

นิติกร

  • เขต : 11
  • ส่วนราชการ : รพ.ทุ่งสง
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช