นายปุณณชัยรีย์ จโนการ

นิติกร

  • เขต : 11
  • ส่วนราชการ : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช