นายศุภภมร บุญเสริม

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 3
  • ส่วนราชการ : สสจ.ชัยนาท
  • จังหวัด : ชัยนาท