นายสมศักดิ์ เทพาทิพวงศ์

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 5
  • ส่วนราชการ : สสจ.นครปฐม
  • จังหวัด : นครปฐม