นายนรินทร์ คงแก้ว

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 12
  • ส่วนราชการ : สสจ.สงขลา
  • จังหวัด : สงขลา