นายธานี มีเอี่ยม

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : สคร.ที่ 2
  • จังหวัด : พิษณุโลก