นายประกิต สิงห์ประพันธ์

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : รพ.อุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์