นายปราโมทย์ บุญเปล่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 6
  • ส่วนราชการ : สสจ.สระแก้ว
  • จังหวัด : สระแก้ว