นายชาตรี ป้อมเปิ้น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : รพ.พุทธชินราช
  • จังหวัด : พิษณุโลก