นายนรินธร ใบกอเด็ม

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • เขต : 12
  • ส่วนราชการ : สสจ.ตรัง
  • จังหวัด : ตรัง