นายจเร บัวสัมฤทธิ์

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 1
  • ส่วนราชการ : สสจ.พะเยา
  • จังหวัด : พะเยา