นายเทอดพงษ์ อุ่นแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : รพ.พุทธชินราช
  • จังหวัด : พิษณุโลก