นายวินิช โสภาพล

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 7
  • ส่วนราชการ : รพ.ร้อยเอ็ด
  • จังหวัด : ร้อยเอ็ด