นายสุรศักดิ์ สุตธรรม

นิติกรชำนาญการ

  • เขต : 7
  • ส่วนราชการ : สสจ.ขอนแก่น
  • จังหวัด : ขอนแก่น