ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมวิชาการ (12-15 มิถุนายน 2565)

25 มีนาคม 2565 : เข้าชม 706 ครั้ง

โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รุ่นสุดท้าย)


โครงการอบรมวิชาการ
แบบฟอร์มจองที่พักโรงแรมเจริญโฮเต็ล