เปิดรับสมัครใหม่ เลื่อนกำหนดการอบรม และเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรม

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 2017 ครั้ง

เปิดรับสมัครใหม่ !! (เลื่อนกำหนดการอบรม และเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรม) กำหนดการใหม่ ระหว่าง วันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๓) (รุ่นสุดท้าย)


โครงการอบรมของสมาคม 2564 อุดรธานี