ไฟล์ประกอบการอบรม วิทยากร ที่จังหวัดขอนแก่น 13-15 พ.ย.62

18 พฤศจิกายน 2562 : เข้าชม 1106 ครั้ง

สมัครเข้าอบรม
กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
การใช้ที่ราชพัสดุ
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
การบริจาค เรี่ยไร