ไฟล์ประกอบการอบรม วิทยากร ที่จังหวัดขอนแก่น 13-15 พ.ย.62

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 2214 ครั้ง


กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
การใช้ที่ราชพัสดุ
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
การบริจาค เรี่ยไร