นายวิเชียร เพชรอาวุธ

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

Facebook Twitter Linkedin
  • เขต : 11
  • ส่วนราชการ : สสจ.นครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • เบอร์โทร :