นายอำนวย บุญเพชร

นิติกรชำนาญการ

Facebook Twitter Linkedin
  • เขต : 3
  • ส่วนราชการ : สสจ.พิจิตร
  • จังหวัด : พิจิตร
  • เบอร์โทร :