นายนรพัทธ์ ทรงเดชะ

นวก.สธ.ชำนาญการ

Facebook Twitter Linkedin
  • เขต : 12
  • ส่วนราชการ : สสจ.สงขลา
  • จังหวัด : สงขลา
  • เบอร์โทร :