นายชาตรี ป้อมเปิ้น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

Facebook Twitter Linkedin
  • เขต : 2
  • ส่วนราชการ : รพ.พุทธชินราช
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • เบอร์โทร :