นายจเร บัวสัมฤทธิ์

นิติกรชำนาญการ

Facebook Twitter Linkedin
  • เขต : 1
  • ส่วนราชการ : สสจ.พะเยา
  • จังหวัด : พะเยา
  • เบอร์โทร :