รับสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 2

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 621 ครั้ง

ประกาศสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข รับสมัครคณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563


รับสมัครกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ชุดที่ 2