สมัครเข้ารับการอบรมนักกฎหมายภาครัฐ ปฏิบัติการและชำนาญการขึ้นไป

25 กันยายน 2562 : เข้าชม 1367 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการขึ้นไป ส่งเอกสารไปที่กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

สมัครเข้าอบรม
หนังสือสมัครเข้ารับการอบรมนักกฎหมายภาครัฐ ปี 2563